διαταραχή αναπνευστικού

Τι είναι η άπνοια κατά τον ύπνο;

Η άπνοια στον ύπνο είναι μία διαταραχή του αναπνευστικού που συμβαίνει κατά τον ύπνο με προσωρινή διακοπή (παύση) της αναπνοής, η οποία διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεται συχνά.

Subscribe to διαταραχή αναπνευστικού