Ασθένεια

Γρίπη

Γρίπη είναι η οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού που οφείλεται στους ιούς της γρίπης, τύπου Α τύπου Β και τύπου C. Τον άνθρωπο προσβάλλουν συχνότερα οι ιοί τύπου Ακαι Β.
Subscribe to Ασθένεια