Άσθμα

Τι είναι το Άσθμα;

Το Άσθμα είναι μία χρόνια πάθηση του αναπνευστικού που χαρακτηρίζεται από στένωση και φλεγμονή των αεραγωγών ή βρόγχων, δηλαδή των σωλήνων που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες.
Subscribe to Άσθμα